Wie ontwikkelt het windpark?

Windpark Bommelerwaard-A2 is de initiatiefnemer van het windpark en bestaat uit vijf agrarisch ondernemers uit het projectgebied en Windunie. Het windpark wil een goede verdeling van lusten en lasten voor alle bewoners uit het gebied bewerkstelligen en doet dat onder andere door de grondvergoedingen grotendeels ten gunste te laten komen aan de omwonenden. Daarnaast vindt het windpark het van groot belang dat alle rendementen op investeringen in het gebied blijven; om die reden stelt ze één van de drie molens beschikbaar als dorpsmolen voor de omgeving.

Windunie ondersteunt ondernemers en burgerinitiatieven bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom, om zo bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie met het profijt in de eigen regio. Voor windpark Bommelerwaard-A2 ondersteunt en adviseert zij de vereniging in de projectorganisatie en ontwikkeling van het windpark. Kijk op www.windunie.nl voor meer informatie.

Lees hier meer over het ontstaan van Windpark Bommelwaard-A2 B.V.