Voorgeschiedenis windpark

De gemeente Zaltbommel heeft de ambitie om een duurzame gemeente te worden. Daarnaast heeft het rijk doelstellingen te behalen voor de opwekking van duurzame energie. Voor het behalen van deze doelstelling spelen windmolens een belangrijke rol. De opwekking van duurzame energie speelt een belangrijke rol voor de toekomstige energievoorziening en het milieu.

In 2010 heeft de gemeente Zaltbommel onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor windenergie in de gemeente. Het gebied tussen het spoor en de A2 is uit dit onderzoek gekomen als het beste zoekgebied voor windenergie.

In 2011 zijn de bewoners van dit gebied hierover door de gemeente geïnformeerd. Hieruit ontstond vanuit de bewoners en vanuit de gemeente al snel het standpunt ‘Als er dan windmolens in ons gebied moeten komen zouden we dit graag zelf in de hand houden.’ Een projectontwikkelaar die weinig zeggenschap aan het gebied geeft en het grootste deel van het rendement uit het gebied haalt was geen optie voor de bewoners.

Begin 2012 is daarom een bewonerswerkgroep Windmolenpark-Inktford opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken om dit met de bewoners uit het gebied samen te realiseren. Het haalbaarheidsonderzoek is hier een belangrijk onderdeel van.

Eind 2013 heeft de bewonerswerkgroep Windmolenpark-Inktford na twee jaar oriëntatie over windenergie in het gebied tussen het spoor en de A2 in de gemeente Zaltbommel zijn eindconclusie getrokken en is daarmee ook opgeheven.

Er zijn mogelijkheden voor windenergie in het gebied, maar de oorspronkelijke doelstelling van de werkgroep om dit te realiseren samen met alle bewoners is niet haalbaar gebleken. Een aantal bewoners heeft een positieve houding ten opzichte van windenergie, een aantal bewoners een afwachtende houding wegens o.a. zorgen over overlast en waardedaling van het woonhuis en een enkeling heeft een negatieve houding. Voor de bewoners met een afwachtende houding is de afstand tot het woonhuis en een goede vergoeding erg belangrijk.

Eind januari 2014 heeft een groep agrarisch ondernemers uit het gebied aan de hand van de conclusies van de bewonerswerkgroep Windmolenpark-Inktford een vereniging opgericht om de verdere mogelijkheden te onderzoeken tot het in eigen beheer ontwikkelen van een aantal windmolens in het gebied. Wegens de intentie om het gebied uit te breiden langs de A2 in de gemeente Maasdriel is gekozen voor een andere naamgeving: Windpark Bommelerwaard-A2. Voor expertise is samenwerking gezocht met Windunie.

Windpark Bommelerwaard-A2 heeft als uitgangspunt de eindconclusie van de bewonerswerkgroep Windmolenpark-Inktford genomen. Dit betekent o.a. dat de Windpark Bommelerwaard-A2 in de verdere onderzoeken tot de woningen in het gebied die niet participeren wettelijke afstanden gaat hanteren. Daarnaast streeft het Windpark naar een goede vergoeding voor alle bewoners van het gebied.

Om tot een goede vergoeding te komen heeft de vereniging besloten, mocht het tot exploitatie komen, om de vergoeding die normaal gesproken de grondeigenaar krijgt grotendeels ten gunsten te laten komen aan alle bewoners in het gebied en niet aan de grondeigenaar. In de loop van 2014  zijn onderzoeken gedaan.