Slagschaduw

Update bouw

Sinds enkele weken draaien de windturbines van Windpark Bommelerwaard-A2. Zodra de turbineleverancier, Nordex, de laatste restpunten van de installatie en programmering heeft afgerond, worden de windturbines opgeleverd. Dit wordt ‘take over’ genoemd. De verwachting is dat dit in juli plaatsvindt en de normale exploitatie start. Verder verwacht onze aannemer de laatste werkzaamheden aan de toegangswegen voor de bouwvak af te ronden.

Slagschaduw

Eén van de gevolgen, die de windturbines op de omgeving hebben, is slagschaduw. Bij zonnig weer geven de draaiende wieken dan een schaduwwerking op de grond. Om mogelijke overlast hiervan voor omwonenden te beperken, zijn in de vergunning voorschriften opgenomen voor de gevels van de omliggende woningen. Voor woningen binnen een straal van 720 meter van de windturbines is opgenomen dat geen slagschaduw op mag treden op de gevels van de woning. Voor woningen buiten de 720 meter mag niet meer dan 17x per jaar niet langer dan 20 minuten slagschaduw op de gevel optreden. Dat betekent dat de 18e en elke daaropvolgende keer de slagschaduw op de gevel beperkt moet worden tot 20 minuten.

Met een automatische stilstandsvoorziening is dit ingeregeld. De automatische stilstand voor de slagschaduw is geprogrammeerd in de software van de windturbine. In deze software zijn de omliggende woningen geprogrammeerd met de bijhorende slagschaduwregels. Aan de hand van de stand van de zon, de helderheid van de lucht en de windrichting bepaalt de software of er slagschaduw optreedt op een woning. Indien dat het geval is gaat de turbine tijdelijk uit, zodat de slagschaduw wordt voorkomen.

Het inregelen van deze stilstandsvoorziening komt erg precies. Wij hebben dit samen met de turbineleverancier met veel zorgvuldigheid gedaan. In de eerste weken is nog een aantal bijstellingen in de instellingen nodig geweest. Afstelling van instellingen is niet ongebruikelijk in de beginperiode. Wij betreuren het dat daardoor in de eerste periode enige ontoelaatbare slagschaduw kan plaatsvinden op gevoelige objecten binnen de 720 meter.

Omwonenden binnen de 720 meter, die ondanks de zorgvuldige aanpak voor het inregelen van de instellingen, nog slagschaduw op de woning ervaren roepen wij op zich te melden. Daarbij vragen we duidelijk aan te geven op welk moment de slagschaduw op welke locatie van de woning plaatsvond. Wij zullen dit controleren en indien nodig passen we de instellingen daar graag verder op aan.