Nieuws

Inpassingsplan, vergunning en ontheffing onherroepelijk

Eind oktober 2018 zijn het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming onherroepelijk geworden. Dit betekent dat er definitief groen licht is voor de planologische toestemming en voor de belangrijkste vergunning en ontheffing voor het windpark.

Windpark Bommelerwaard-A2 bereidt nu de bouw van het windpark verder voor en vraagt begin 2019 nog enkele vergunningen aan bij de provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland. Het gaat bijvoorbeeld om de omgevingsvergunning voor de aanleg van uitwegen en ondergrondse kabels.

Inschrijven voor de nieuwsbrief van ‘Windpark Bommelerwaard-A2’

Vanaf nu verzorgt de provincie alleen nog de communicatie over
de vergunningen die begin 2019 worden aangevraagd. De overige
communicatie verloopt via het Windpark Bommelerwaard-A2.

Via deze link schrijft u zich in voor de nieuwsbrief van Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. De nieuwsbrief wordt eens per kwartaal verstuurd. Bij actuele gebeurtenissen rondom het windpark ontvangt u ook een email.

3D-beelden van windturbines Bommelerwaard

Bruchem, Op vrijdagavond 6 november presenteert de vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 3D-beelden van de plannen voor drie windturbines langs de A2 in de gemeente Zaltbommel. Dat doen ze tijdens de Energiemarkt van de gemeente Zaltbommel, die van 17.00 uur tot 21.00 uur. (Lees meer).

Ontstaan van vereniging windpark Bommelerwaard-a2

De gemeente Zaltbommel heeft de ambitie om een duurzame gemeente te worden. Daarnaast heeft het rijk doelstellingen te behalen voor de opwekking van duurzame energie. Voor het behalen van deze doelstelling spelen windmolens een belangrijke rol. De opwekking van duurzame energie speelt een belangrijke rol voor de toekomstige energievoorziening en het milieu… (lees meer)

Persbericht gemeentes Zaltbommel & Maasdriel

De gemeentes hebben gezamenlijk een persbericht uitgebracht. Hierin staan de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek beschreven (zie: Haalbaarheidsonderzoek)

Hieronder is de link naar het originele persbericht wat de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel hebben gepubliceerd.

Bekijk persbericht.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is gedaan om te kijken of er mogelijkheden zijn om in de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel een windmolenpark op te zetten.  Dit onderzoek is uitgevoerd door Bosch & van Rijn. Het onderzoek is openbaar en te lezen via de onderstaande link.

Haalbaarheidsonderzoek