Bomenkap

Voor de bouw van Windpark Bommelerwaard-A2 in 2021 moet er groot materieel worden aangevoerd, zoals de rotorbladen van de windturbines en onderdelen van de mast. Dit gebeurt met speciaal groot transport. Om deze onderdelen op de plek te krijgen waar de windturbines gebouwd gaan worden, dient een aantal bomen in het gebied gekapt te worden.

Windpark Bommelerwaard-A2 mag niet zomaar bomen kappen. Met de gemeente Zaltbommel zijn afspraken gemaakt over het aantal bomen dat verwijderd mag worden en hoeveel bomen er opnieuw geplant moeten worden.

Waar en wanneer worden bomen gekapt?
Aan de Inktfordseweg worden 13 bomen gekapt en aan de Vlierdseweg worden 6 bomen gekapt. De werkzaamheden voor het kappen van de bomen vinden plaats van 11 januari tot en met 22 januari tussen 07:00 uur en 16:00 uur. De exacte dagen waarop de werkzaamheden plaatsvinden is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Op de dagen dat de werkzaamheden plaatsvinden, kunnen de Inktfordseweg en Vlierdseweg tijdelijk ter hoogte van de snoeiwerkzaamheden worden afgesloten.

Herplanting
Nadat de windturbines zijn gebouwd en Windpark Bommelerwaard-A2 in bedrijf is genomen zal het windpark 42 bomen terug planten in het gebied. Er komen dus 23 meer bomen dan er oorspronkelijk aanwezig waren. De verwachting is, dat het planten van deze bomen in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvindt.

Planning bouw windpark

Begin 2021 starten de voorbereidingen voor de bouw van het windpark. Zo wordt in januari een aantal bomen in het gebied gekapt door aannemer Smits. Voorafgaand hieraan ontvangen omwonenden een brief waarin nader wordt uitgelegd welke bomen het betreft en hoe de werkzaamheden er precies uit gaan zien.

In april 2021 gaat de aannemer H4A buiten aan de slag, met de aanleg van de toegangswegen, fundaties en kraanopstelplaatsen. We verwachten dat na de zomer de bouwplaats gereed is voor de ontvangst en de bouw van de windturbines door de windturbineleverancier Nordex. Als alles volgens planning verloopt zal het windpark in december 2021 in gebruik worden genomen.

Via deze website en onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Financial Close Windpark Bommelerwaard-A2

Windpark Bommelerwaard-A2 bereikte op 7 mei 2020 ‘Financial Close’. Lokale Rabobank Altena-Bommelerwaard verstrekt deze geldlening met ondersteuning van het landelijke team Rabobank Project Finance Nederland. De initiatiefnemers van het Windpark zijn vijf lokale grondeigenaren en Windunie.

Windpark Bommelerwaard-A2 is een project met drie windturbines, dat tussen de A2 en het spoor richting Den Bosch, ten zuiden van Zaltbommel, wordt gebouwd. Financial Close maakt het voor de initiatiefnemers van Windpark Bommelerwaard-A2 mogelijk om de drie windturbines en de bouwwerkzaamheden te financieren. De bouw start in het tweede kwartaal van 2021 en is naar schatting in 2022 afgerond.

De voorbereidingen voor de bouw van dit windpark worden op dit moment getroffen door de initiatiefnemers, turbineleverancier Nordex en civiel aannemer H4A. Onderdeel van deze voorbereidingen is communicatie met de omgeving over het verloop van de bouw.

Keuze voor dorpsmolen en stille turbines
Het windpark gaat uit drie turbines bestaan, waarvan één ‘dorpsmolen’, speciaal voor inwoners uit de Bommelerwaard. De turbines worden geleverd door Nordex en zijn de stilste variant in hun klasse. Gezamenlijk hebben de turbines een opgesteld vermogen van 11.025 MW, goed voor de stroomopwek van circa 8.500 huishoudens.

Welkom

Welkom op de website van Windpark Bommelerwaard-A2.

Windpark Bommelerwaard-A2 is een project met drie windturbines dat tussen de A2 en het spoor richting Den Bosch, ten zuiden van Zaltbommel, wordt gebouwd.