Huidige stand van zaken (januari 2017)

De direct omwonenden van het windpark (in een straal van 1250 meter om het gebied) hebben op vrijdag 6 januari een brief ontvangen met een uitgebreide stand van zaken. Hieronder een samenvatting van de genoemde punten.

Planologische medewerking

Op 12 januari 2017 houdt de gemeenteraad van Zaltbommel een carrouselvergadering over het dossier windenergie. (Zie nieuwsbericht boven).

Onderzoeken

Op verzoek van de gemeente zijn er een aantal onderzoeken uitgevoerd die in beeld brengen wat de eventuele impact van het windpark is op het gebied van geluid, slagschaduw en veiligheid. Ook is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau geschreven: daarin staat wat er allemaal meegenomen zal worden in het onderzoek naar de milieueffecten (MER) van het windpark. De onderzoeken zijn in te zien via de website van de gemeente en zullen later ook op deze website beschikbaar zijn.

Participeren in een dorpsmolen

De vereniging heeft bij de gemeente een participatieplan ingediend waarin ze voorstelt om één van de drie molens ter beschikking te stellen aan de directe omgeving: de zogenaamde dorpsmolen. De bewoners van Zaltbommel en gemeente Maasdriel kunnen als eerste intekenen en in de molen investeren met een goed rendement op het ingelegde bedrag. Als er na intekening van de direct omwonenden nog investeringsruimte over is, wordt het deelnamegebied uitgebreid naar verder gelegen woningen. U kunt het volledige participatieplan vinden op de website van de gemeente. Ook meedoen? Laat uw gegevens achter en word als eerste op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.