Gemeenteraadsvergadering 12 januari

Op 12 januari 2017 hield de gemeenteraad van Zaltbommel een carrouselvergadering over het dossier windenergie. De verwachting is dat de gemeente op 26 januari een besluit neemt of zij wel of geen planologische medewerking verleent aan de ontwikkeling van windpark Bommelerwaard-A2. Planologische medewerking betekent dat de gemeente werkzaamheden moet gaan verrichten om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in procedure te brengen evenals het opstellen en in procedure brengen van het bestemmingsplan. Het College van B en W heeft de bijbehorende stukken naar de gemeenteraad gestuurd.

De vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 heeft ingesproken op de vergadering. Download hier de volledige inspraakreactie (PDF).

Alle stukken die tijdens de vergadering behandeld zijn, zijn te downloaden via de website van de gemeente.